Continuïteit als basis voor succesvol ondernemen

Weten wat noodzakelijk is, meten dat het werkt!

De continuïteit van uw organisatie bestaat tegenwoordig voor een belangrijk deel uit de beschikbaarheid van digitale informatie. Deze wordt veelal digitaal opgeslagen op verschillende soorten en typen media. Er zijn vele oorzaken denkbaar, die ervoor zorgen dat uw digitale informatie (tijdelijk) niet meer beschikbaar is. Hierbij valt te denken aan stroomuitval, brand of waterschade. In dat geval is het van belang dat u een calamiteitenplan beschikbaar hebt, dat in de praktijk is getest op een correcte werking

Uw bedrijfsdata is de basis voor de continuïteit van uw bedrijf. Het is het bedrijfskapitaal.

Een goede back-up is daarom van levensbelang. Maar met back-ups alleen ben je er nog niet. Er dient daarnaast gekeken te worden naar de organisatie, processen, documentatie, aanverwante infrastructuur, om zo een integrale oplossing te bieden.

Wij bieden u hiervoor een Quickscan aan. Deze bestaat uit een aantal gesprekken (halve dag) en een bevindingenrapport. Dit bevindingenrapport wordt u aangeboden en dient als startpunt voor een proces van bewustwording. De bewustwording heeft betrekking op uw bedrijfscontinuïteit.

In overleg met ons bepaalt u de richting van de gesprekken, zodat we doelgericht en snel de eerste resultaten neer kunnen zetten.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een Quickscan voor uw bedrijfscontinuïteit. We helpen u graag.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • beheer en onderhoud
 • beschikbaarheidsplan
 • beveiligingsplan
 • calamiteitenplan
 • capaciteitsplan
 • documentatie (functioneel en technisch)
 • processen / procedures
 • knelpunten
 • kosten en opbrengsten
 • aansturing externe leveranciers

Wat voor resultaten kunt u verwachten aan de hand van onze adviezen:

 • kostenbesparing op het gebied van IT-exploitatie
 • efficiëntere werking met uw middelen
 • betere beveiliging tegen calamiteiten
 • sneller “up-and-running” na een calamiteit
 • verbeterde aansturing van uw IT-leverancier(s)
 • van reactief naar proactief beheer
 • continuïteit als basis voor succesvol ondernemen

Geef een reactie